۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

نقاط حساس بدن انسان

در نبردهای " تن به تن" وارد کردن ضربه به نقاط حساس بدن بسیار مهم تر از یک "کتک کاری" معمولی میباشد زیرا اتلاف وقت را به حد اقل میرساند، زیرا مسئلۀ زمان بسیار مهم است. شناخت نقاط حساس بدن و تمرین کردن مداوم برای فرود آوردن ضربات به آن نقاط میتواند کاری را که شما برای از پای در آوردن نیروی دشمن در 10 و یا 15 دقیقه انجام دهید، به چند ثانیه تقلیل دهد و شما به راحتی از محل درگیری دور شوید و یا به یاری سایر مبارزان بشتابید. شما میتوانید در درگیریهای خیابانی به فردی که توسط مبارزین دستگیر شده است نزدیک شده و با یک ضربۀ کاری، کارش را تمام کنید و در میان ازدحام ناپدید شوید. زیرا شاید افرادی که نیروی دشمن را دستگیر کرده اند تنها بخواهند با یک گوشمالی ساده او را رها کنند و کاملا روشن است که در فرداهای دیگر همان فرد در سرکوب مبارزان شرکت خواهد نمود، بنابراین حذف چنین افرادی بسیار ضروری است.
حال به شرح یکایک نقاط حساس بدن انسان و چگونگی وارد آوردن ضربه به آنها میپردازیم:

نقاط حساس "سر" :


در تصویر بالا به سه نقطۀ بسیار حساس و مرگ آور اشاره شده است.

نقطۀ A :  این نقطه که میتوان آنرا حساسترین نقطۀ بدن انسان نامید و در قسمت پشت گوش و قسمت تحتانی جمجمه قرار دارد با یک ضربۀ نه چندان شدید موجب بیهوشی آنی شده و در عرض یک دقیقه موجب مرگ میشود، و با یک ضربۀ شدید مشت موجب مرگ آنی میگردد.
نقطۀ B : ضربه زدن به این نقطۀ بدن که در قسمت کناری و میانی گردن است باید با تیغۀ خارجی دست  انجام شود که میتواند به بیهوشی آنی و گیجی و از دست دادن کنترل ایستایی منجر گردیده و شما را قادر میسازد که بلافاصله به نقطۀ A ضربۀ دوم را وارد ساخته و نیروی دشمن را برای همیشه از صحنه خارج کنید.
نقطۀ C : که گیجگاه هم نامیده میشود میتواند با ضربۀ سنگین موجب مرگ آنی شود و با ضربۀ ملایمتر میتواند موجب بیهوشی آنی و حد اقل گیجی و از دست دادن  کنترل حرکتی نیروی دشمن گردیده و برای شما فرصت استفاده از ضربۀ مرگبار را فراهم سازد.
برای اینکه در وارد آوردن ضربات به نقاط تعیین شده مهارت لازم را به دست آورید، به راحتی میتوانید از کیسه بوکس و یا "گلابی بوکس" استفاده نمایید و این ضربات را صدها بار تمرین کنید.

نقاط حساس "سر" 2 :در تصویر بالا نیز به چند نقطۀ حساس دیگر اشاره گردیده است :

نقطۀ A : اگر به نقطه از چانه ضربۀ محکمی وارد شود باعث اختلالات و آسیبهای آنی میگردد که بدین شرح است :
بیهوشی آنی صد در صد ، مرگ احتمالی ، شکسته شدن فک ئایین صد در صد ، شکسته شدن لولای فک ئایین با جمجمه صد در صد ، خونریزی احتمالی مغزی.
نقطۀ B : همان نقطۀ گیجگاه است که از نمایی دیگر نشان داده شده است.
نقطۀ C : این دو نقطه به دو مسئله اشاره دارد :
اول : فک بالا و پایین در قسمت دهان که با ضربۀ شدید مشت از "سمت بالا به پایین" بر روی چانۀ ئایین موجب نابودی کامل فک و جدا شدن از جمجمه میگردد و به دلیل خرد شدن لولای اتصال به جمجمه قابلیت ترمیم بسیار پایینی دارد و نیروی دشمن را تا ماهها در بستر بیماری و تغذیۀ غیر طبیعی نگاه میدارد.
دوم : اشاره به لبهای بالا و ئایین دارد که در صورت بریده شدن لب پایین نیروی دشمن را از خوردن و آشامیدن برای تمامی عمر محروم میسازد و از سوی دیگر موجب اختلالات تنفسی و یا آب ریزش دائمی درناحیۀ دهان میگردد قدرت حرف زدن را برای همیشه از مزدوران سلب میسازد. بریده شدن لب بالا شدیدا به خشکی دهان و اختلالات تنفسی و عدم توانایی صحبت کردن و تغذیۀ طبیعی میگردد. بریده شدن لبها نهایتا منجر به ناراحتیهای عمیق روحی دشمنان میگردد.
نقطۀ D : این نقطه به دو قسمت کناری استخوان بینی اشاره دار که در اثر ضربۀ شدید به آن موجب بیهوشی آنی، خونریزی مغزی احتمالی، باز شدن سینوسها و جمع شدن لخته خون در سینوسها میگردد.

نقاط حساس "سر" و "گردن" :در تصویر بالا نقاط حساس دیگری علامت گذاری شده است که وارد کردن ضربات و نتایج آن به شرح زیر است :

نقطۀ A : این نقطه که در گلو جای دارد و به صورت برجسته و سخت میباشد بسیار حساس است و ضربۀ شدید به آن اختلالات و آسیبهایی را بوجود می آورد که به این شرح است :
جا بجایی مجرای تنفسی و گوارشی و ایجاد خفگی و مرگ حتمی، نابودی کامل حنجره که باعث میشود فرد مزبور حتی در صورت نجات پیدا کردن دیگر هرگز نتواند قادر به تکلم باشد زیرا تارهای صوتی کاملا دچار پارگی شدید میگردند، درد بسار شدید و غیر قابل تحمل، گیجی و از دادن کنترل ایستایی به طور آنی.
نقطۀ B : لاله های گوش که با زدن سیلی محکم با "کف دست" تکرار میکنم : "با کف دست " از یک طرف باعث گیجی آنی و عدم تعادل میگردد و با زنگ زدن ممتد در گوش همراه است و میتواند آسیب بسیار جدی به قدرت شنوایی را به دنبال آورد. اما ضربه زدن همزمان با کف دست از دو سو، موجب گیجی و بیهوشی آنی و پارگی شدید پرده های گوشها و خونریزی داخلی در مجرای تنفسی گردد.
نقطۀ C : که چشمها هستند اگر با دو انگشت اشاره و میانی بدانها ضربه وارد کنید باعث کوری موقت آنی و آبریزش شدید در چشم و بینی می شود و چون چشمها بسیار حساس هستند هرگونه ضربۀ شدید به آنها موجب اختلال در سیستم تصمیم گیری حریف شده و معمولا به طور اوتوماتیک دستهای حریف به طرف چشمها و برای محافظت از آنها حرکت میکند و حریف کاملا در حالت بیدفاعی مطلق فرو میرود و شما میتوانید در این فاصله ضربات موثر تری را وارد آورید.
نقطۀ D : که همان نقطۀ شاهرگها هستند که قبلا توضیح داده شده است.

نقاط حساس "بدن" :


این نقاط مرگ آور نیستند اما میتوانند دشمن را برای مدتها و یا برای همیشه خانه نشین "ویلچر نشین" سازند و مورد استفاده از آنها زمانی است که میخواهیم تا آنجایی که میتوانیم تعداد زیادی از نیروهای دشمن را نه تنها از صحنه خارج سازیم بلکه به عنوان موجوداتی "بی مصرف و پر خرج" به نیروهای دشمن تحمیل کنیم.

نقاط A و B : تهیگاهها و نقاط نرمی هستند که در زیر قسمت انتهایی قفسۀ سینه و در دو سمت شکم قرار دارند و ضربات مشت و لگد به آنها نه تنها باعث اختلال سریع در تنفس میگردد بلکه با درد شدید همراه است و اگر این ضربات بعد از بیهوش کردن حریف و با توان بالا به این نقاط وارد شوند باعث پارگی در پردۀ دیافراگم و آسیب شدید به کلیه ها میگردند که در نهایت به از دست دادن کلیه ها و استفاده از دستگاه دیالیز می انجامد.
نقاط C و D : که درست در بالای تشتک زانوها قرار دارند و محل اتصال یکی از مهمترین عضله های ران در محل زانو هستند و "تاندون" و "زرد پی" نامیده میشوند" اگر با یک وسیلۀ برنده به صورت عمیق بریده شوند موجب خانه نشینی مادام العمر و حذف ابدی نیروی دشمن از رزمگاه میگردد و میتواند هزینه های بالایی برای دشمن به بار آورد.
نقطۀ E : که همان بیضه ها هستند در صورت وارد آمدن ضربۀ محکم با پا و یا مشت موجب درد غیر قابل تحمل و بیهوشی گردیده و حریف در یک آن مثل کلاف در خود میپیچد و کاملا به بی دفاعی مطلق می افتد.
نقاط F و G که همان استخوانهای "ترقوه" میباشند و در واقع مهم ترین استخوان قفسۀ سینه و نگهدارندۀ آن هستند، در صورت شکسته شدن تمامی حرکات بازوها  کاملا غیر ممکن شده و حرکت قفسۀ سینه در زمان تنفس از کار می افتد و فرد مزبور را به یک انسان مچاله شده تبدیل میکند. وارد آوردن ضربۀ سنگین به استخوانهای ترقوه چه در حین نبرد و یا بعد از بیهوشی دشمن نه تنها اورا از میدان برای همیشه حذف میکند، بلکه ادامۀ زندگی نکبت باری را برای او به ارمغان می آورد.

نقاط حساس در پشت بدن :


نقاط A : که همان "تاندونهای پشت زانو" هستند و عضلات پشت ران را در قسمت انتهایی ران در محل پشت زانو به زانو متصل میکنند" در صورت بریده شدن با یک وسیلۀ بسیار تیز، نیروی دشمن را کاملا خانه نشین "ابدی" میکند.
نقطۀ B : که در پشت گردن و نقطۀ اتصال سر به گردن قرار دارد یک نقطۀ بسیار حساس و مرگبار است. که با ضربۀ سنگین موجب مرگ آنی و یا بیهوشی آنی و قطع نخاع میگردد.
نقاط C : که در باسن قرار دارد به خاطر اینکه یکی از مراکز مهم خم شدن در حرکتهای انسان است و با لایۀ چربی زخیمی پوشیده شده است در صورت بوجود آوردن ضخم عمیق و طویل در دو طرف باسن فرد مزبور را به خاطر " دیر التیام بودن" زخم برای ماهها در تخت خواب نگاه میدارد و فرد مزبور قادر به نشستن و خم شدن و حتی رفتن به توالت هم نخواهد شد، زیرا در صورت کوچکترین خمیدگی بخیه ها دچار پارگی میشوند.
نقاط  D : که همان تاندونهای ساق پا هستند و محل اتصال ماهیچه های پشت ساق پا در محل پاشنۀ پا میباشند در صورت بریده شدن غیر قابل التیام هستند و نیروی دشمن را خانه نشین خواهد ساخت.
نقاط E : این دو نقطه که در قسمت انتهایی و تحتانی قسمت پشتی قفسۀ سینه قرار دارد بسیار نرم و بدون حفاظ استخوانی میباشد و ضربۀ سنگین مشت به این نقاط از پشت موجب مرگ میشود.

در صحنۀ نبرد اگر نتوانید نیروهای دشمن را حذف کنید، آنها بار دیگر بعد از استراحت و دیدن آموزشهای بهتر، کار آزموده تر از پیش دوباره به جنگ شما خواهند آمد، که این بدان معنی است که شما یک نبرد را دوباره میجنگید و اگر به همین سان پیش روید، پیروزی از آن دشمنان و شکست از آن شما خواهد شد. پس زمانی که به رزمگاه وارد میشوید تنها کشته ها و لاشه های دشمن را بشمارید، همچنانکه آنها کشته ها و اسیران شما را میشمارند.

 پیروز و سرافراز باشید

کارزارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر